09796551141

အစားတလိုင္း Hot Pot

အစားတလိုင္း Hot Pot Photo

Review

Detail Information

Edit request
Shop name အစားတလိုင္း Hot Pot
Address Sanchaung Street, Stanchaung township, yangon, Sanchaung, Yangon
Open times
Lunch Dinner
Tel 09796551141
Genre Hot-pot /
Purpose
View Map
yathar AD