RV Rakhine Restaurant | yathar
RV Rakhine Restaurant

4 2 Tamwe, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat within 2,500 kyat

4 / 5
2 reviews
2 reviews
Review
star 5
50%
star 4
0%
star 3
50%
star 2
0%
star 1
0%

Thu Lay | yathar
Thu Lay
1 Reviews, 0 Followers
2019.06.04 Dinner within 2,500 3
[]
Ah Chan | yathar
Ah Chan
98 Reviews, 25 Followers
2018.12.12 Lunch 2,500-5,000 5
good taste
[]
yathar | foodpanda