ĐT 09 893 511169
vị trí No.98\100, Phone Gyi Street (Middle Block), Latha Township, Yangon, Myanmar, Latha, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 15:00 - 23:00
Thứ hai: 15:00 - 23:00
Thứ ba: 15:00 - 23:00
Thứ tư: 15:00 - 23:00
Thứ năm: 15:00 - 23:00
Thứ sáu: 15:00 - 23:00
ngày thứ bảy: 15:00 - 23:00
Thanh toán Ask
Thể loại BBQ Hàn Quốc , Ẩm thực Han Quôc
Mục đích

No.98\100, Phone Gyi Street (Middle Block), Latha Township, Yangon, Myanmar, Latha, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda