The Fat Ox Bar & Restaurant | yathar
Closed
The Fat Ox Bar & Restaurant

3 1 Kyauktada, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

ĐT 09420185033
vị trí 81 50th Street | Middle Block, Kyauktada, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại Uống đứng , Quán ăn , Quán bar, quán rượu
Mục đích

81 50th Street | Middle Block, Kyauktada, Yangon

Reviews
Nao Kinemori | yathar
Nao Kinemori
130 Reviews, 10 Followers
2018.03.26 Dinner 5,000-10,000 3
[]
Read more
test title | yathar