Mercy Tea House | yathar
Mercy Tea House

3 4 Hakha, Chin
Budget - 2,500-5,000 kyat within 2,500 kyat

ĐT +95 33347659
vị trí Hakha, Chin
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Shan , Món Chín , Cơm chiên , Đồ ăn Myanmar , người Trung Quốc
Mục đích Bữa ăn sáng , Bữa trưa , Bữa tối

Hakha, Chin

Reviews
Ebony Walton | yathar
Ebony Walton
2 Reviews, 0 Followers
2022.07.29 within 2,500 3
[]
Horace Clayton | yathar
1 Reviews, 0 Followers
2022.07.20 within 2,500 3
[]
Sai Sai Win | yathar
Sai Sai Win
1 Reviews, 0 Followers
2019.01.31 Dinner within 2,500 3
[]
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.10.08 Lunch 2,500-5,000 3
good taste
[]
Read more
test title | yathar