ေငြက်ိဳင္းတံု ထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္ | yathar
ေငြက်ိဳင္းတံု ထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္

3 2 Pazundaung, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat within 2,500 kyat

Tel 09458030143
Address Kyar Kwet Thit Street, Yangon, Pazundaung, Yangon
Open times Sunday: 09:30 - 21:00
Monday: 09:30 - 21:00
Tuesday: 09:30 - 21:00
Wednesday: 09:30 - 21:00
Thursday: 09:30 - 21:00
Friday: 09:30 - 21:00
Saturday: 09:30 - 21:00
Payment Ask
Genre Bangkok , Seafood , Thai , Sushi, Fish
Purpose Lunch , Dinner , Brunch , Takeout , With Friends , Date , Single , With Kids

Kyar Kwet Thit Street, Yangon, Pazundaung, Yangon

Reviews
Nanei Khoung | yathar
Nanei Khoung
1 Reviews, 0 Followers
2019.11.18 Dinner within 2,500 3
[{"id":7688,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":1962,"review_id":4416,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"good","open":0,"status":1,"created_at":"2019-11-25T06:58:42.000000Z","updated_at":"2019-11-25T06:58:42.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null}]
yathar
2019.11.25
good
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.09.21 Lunch 2,500-5,000 3
[]
Read more
test title | yathar