Pha Kham restaurant and bar | yathar
Pha Kham restaurant and bar

ပခန္း

4 2 Tamwe, Yangon
Budget within 2,500 kyat - within 2,500 kyat

4 / 5
2 reviews
2 reviews
Review
star 5
50%
star 4
0%
star 3
50%
star 2
0%
star 1
0%

Phyo July | yathar
Phyo July
1 Reviews, 0 Followers
2018.09.11 Morning within 2,500 5
[]
Thet Bhone Zaw | yathar
381 Reviews, 30 Followers
2018.09.11 Dinner within 2,500 3
I think Pha Kham restaurant and bar nice near around the Tarmwe Township
[]
test title | yathar