N Tain Hlawar Restaurant & BBQ | yathar
N Tain Hlawar Restaurant & BBQ

3 1 South Okkalapa, Yangon
Budget - within 2,500 kyat -

yathar | foodpanda