Shwe Thai Restaurant | yathar
Shwe Thai Restaurant

3 1 South Okkalapa, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

No data

yathar | foodpanda