Khine Khine Kyaw Burmese Restaurant | yathar
Khine Khine Kyaw Burmese Restaurant

3 1 South Okkalapa, Yangon
Budget - - within 2,500 kyat

yathar | foodpanda