ที่ตั้ง Botahtaung, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารย่างกุ้ง , สเต๊ก , เทปันยากิ , อาหารพม่า , เนื้อย่าง, สเต๊ก
วัตถุประสงค์

Botahtaung, Yangon

Reviews
市川 俊介 | yathar
市川 俊介
338 Reviews, 46 Followers
2018.03.26 Dinner 20,000-30,000 3
[]
Read more
test title | yathar