เบอร์โทรศัพท์ 09458030143
ที่ตั้ง Tamwe, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารย่างกุ้ง , อาหารพม่า
วัตถุประสงค์

Tamwe, Yangon

Reviews
Ah Chan | yathar
Ah Chan
98 Reviews, 25 Followers
2018.08.02 Lunch within 2,500 3
nice taste for me.
[]
Read more
yathar | foodpanda