ĐT 66842229020
vị trí VRQJ+66 Mueang Chiang Rai, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, Thailand, Tha Sai, Chiang Rai
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 19:00
Thứ hai: 08:00 - 19:00
Thứ ba: 08:00 - 19:00
Thứ tư: 08:00 - 19:00
Thứ năm: 08:00 - 19:00
Thứ sáu: 08:00 - 19:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 19:00
Thanh toán Ask
Thể loại thợ hớt tóc , Blowdry , tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , uốn , Updo , Bím tóc , Highlight / Low light
Mục đích

VRQJ+66 Mueang Chiang Rai, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, Thailand, Tha Sai, Chiang Rai

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!