Himari Myanmar Japanese Okonomiyaki Restaurant | yathar
Himari Myanmar Japanese Okonomiyaki Restaurant

ひまり

4 2 Bahan, Yangon
Budget - - 20,000-30,000 kyat

4 / 5
2 reviews
2 reviews
Review
star 5
50%
star 4
0%
star 3
50%
star 2
0%
star 1
0%

Takahiro Nambu | yathar
3 Reviews, 0 Followers
2019.05.22 Dinner 5,000-10,000 5
Very good Osaka taste
[]
市川 俊介 | yathar
市川 俊介
341 Reviews, 48 Followers
2018.03.26 Dinner 20,000-30,000 3
[]
test title | yathar