ĐT 66846186154
vị trí Bong Koch 3, Pattaya City, Bang Lamung, Chon Buri
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 23:00
Thứ hai: 10:00 - 23:00
Thứ ba: 10:00 - 23:00
Thứ tư: 10:00 - 23:00
Thứ năm: 10:00 - 23:00
Thứ sáu: 10:00 - 23:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 23:00
Thanh toán Ask
Thể loại thợ hớt tóc , tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , Highlight / Low light
Mục đích

Bong Koch 3, Pattaya City, Bang Lamung, Chon Buri

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!