ĐT 66958781550
vị trí Ease Park, 248 Ram Intra, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok
Giờ mở cửa chủ nhật: 11:00 - 20:00
Thứ hai: 11:00 - 20:00
Thứ ba: 11:00 - 20:00
Thứ tư: 11:00 - 20:00
Thứ sáu: 11:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 11:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Nha khoa , Chỉnh nha , Nha khoa nhi , Phẫu thuật răng và miệng
Mục đích

Ease Park, 248 Ram Intra, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!