Khine Soe Soe Burmese Restaurant | yathar
Khine Soe Soe Burmese Restaurant

3 1 Thingangyun, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

yathar | foodpanda