เบอร์โทรศัพท์ 400494109
ที่ตั้ง 32nd Street (between 77th & 78th St) Mandalay, Mandalay
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารย่างกุ้ง , อาหารรัฐฉาน , อาหารพม่า
วัตถุประสงค์ อาหารเช้า

32nd Street (between 77th & 78th St) Mandalay, Mandalay

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.08.29 Dinner within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda