La Taverna | yathar
Closed
La Taverna

3 1 Dagon, Yangon
Budget - - 20,000-30,000 kyat

ĐT 09 42113 9027
vị trí 330 Ahlone Road, Yangon International Hotel, Dagon, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ chay , Thức ăn thuần chay , Khác
Mục đích

330 Ahlone Road, Yangon International Hotel, Dagon, Yangon

Reviews
市川 俊介 | yathar
市川 俊介
341 Reviews, 49 Followers
2018.03.26 Dinner 20,000-30,000 3
[]
Read more
test title | yathar