Family House - Food & Drink | yathar
Family House - Food & Drink

- - Mahaaungmyay, Mandalay
Budget - - -

ĐT 0943183289
vị trí Bet 67x68, 40x41, Mahaaungmyay, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 11:00 - 21:00
Thứ hai: 11:00 - 21:00
Thứ ba: 11:00 - 21:00
Thứ tư: 11:00 - 21:00
Thứ năm: 11:00 - 21:00
Thứ sáu: 11:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 11:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại
Mục đích

Bet 67x68, 40x41, Mahaaungmyay, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar