เบอร์โทรศัพท์ 0943183289
ที่ตั้ง Bet 67x68, 40x41, Mahaaungmyay, Mandalay
เวลาทำการ วันอาทิตย์: 11:00 - 21:00
วันจันทร์: 11:00 - 21:00
วันอังคาร: 11:00 - 21:00
วันพุธ: 11:00 - 21:00
วันพฤหัสบดี: 11:00 - 21:00
วันศุกร์: 11:00 - 21:00
วันเสาร์: 11:00 - 21:00
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท
วัตถุประสงค์

Bet 67x68, 40x41, Mahaaungmyay, Mandalay

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

test title | yathar