Eatfinity Restaurant (Latha) | yathar
Closed
Eatfinity Restaurant (Latha)

3 1 Latha, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

ĐT 1382335
vị trí Latha, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại Món ăn bắc Thái , đồ ăn Thái
Mục đích

Latha, Yangon

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.07.17 Dinner 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda