King Lashio Tea House | yathar
King Lashio Tea House

4 1 Latha, Yangon
Budget 2,500-5,000 kyat - -

No data

yathar | foodpanda