Khin Thit Sar Foods | yathar
Khin Thit Sar Foods

3 1 Latha, Yangon
Budget - - 2,500-5,000 kyat

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.07.17 Dinner 2,500-5,000 3
[]
yathar | foodpanda