vị trí 19th St,, Latha, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 16:00 - 23:00
Thứ hai: 16:00 - 23:00
Thứ ba: 16:00 - 23:00
Thứ tư: 16:00 - 23:00
Thứ năm: 16:00 - 23:00
Thứ sáu: 16:00 - 23:00
ngày thứ bảy: 16:00 - 23:00
Thanh toán Ask
Thể loại Ẩm thực Yangon , Đồ ăn Myanmar
Mục đích Bữa tối , Bữa nửa buổi , Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngay cả một người cũng không sao

19th St,, Latha, Yangon

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.07.17 Dinner 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda