Shwe Shan Lay (Shan Restaurant) | yathar
Shwe Shan Lay (Shan Restaurant)

3 1 Latha, Yangon
Budget - - 2,500-5,000 kyat

Menu

No data

test title | yathar