Blue Wave Thai & Chinese Restaurant | yathar
Blue Wave Thai & Chinese Restaurant

3 1 Myeik, Tanintharyi
Budget - - 5,000-10,000 kyat

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.07.11 Dinner 5,000-10,000 3
[]
yathar | foodpanda