Mai Soan Kha Restaurant | yathar
Mai Soan Kha Restaurant

3 1 Meiktila, Mandalay
Budget - within 2,500 kyat -

ĐT 09789083700
vị trí Meiktila, Meiktila, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 18:00
Thứ hai: 08:00 - 18:00
Thứ ba: 08:00 - 18:00
Thứ tư: 08:00 - 18:00
Thứ năm: 08:00 - 18:00
Thứ sáu: 08:00 - 18:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 18:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Mandalay , Đồ ăn Shan , Đồ ăn Myanmar
Mục đích Bữa ăn sáng , Bữa trưa , Bữa nửa buổi , Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngay cả một người cũng không sao , OK với trẻ em

Meiktila, Meiktila, Mandalay

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.07.06 Lunch within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda