เบอร์โทรศัพท์ 01254449
ที่ตั้ง Dagon, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารเมืองมัณฑะเลย์
วัตถุประสงค์

Dagon, Yangon

Reviews
Ah Chan | yathar
Ah Chan
98 Reviews, 25 Followers
2018.06.19 Dinner within 2,500 3
good service, good place, good food
[]
Read more
test title | yathar