Nadi Hlaing Restaurant | yathar
Nadi Hlaing Restaurant

3 1 Mawlamyine, Mon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Mi Khine | yathar
Mi Khine
85 Reviews, 27 Followers
2018.05.28 Lunch 2,500-5,000 3
[]
yathar | foodpanda