Ko Ko Shan Restaurant | yathar
Ko Ko Shan Restaurant

3 1 Hlaingtharya, Yangon
Budget within 2,500 kyat - -

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Hma Epoch | yathar
Hma Epoch
508 Reviews, 38 Followers
2020.03.31 Morning within 2,500 3
good shan noodle
[]
yathar | foodpanda