Ko Ko Shan Restaurant | yathar
Ko Ko Shan Restaurant

3 1 Hlaingtharya, Yangon
Budget within 2,500 kyat - -

yathar | foodpanda