Mi Khine | yathar
Mi Khine
85 Reviews, 26 Followers
2018.11.16 Lunch 10,000-20,000 5
Sanchaung, Yangon
[]
Hsu Labb Wai | yathar
Hsu Labb Wai
77 Reviews, 45 Followers
2018.11.16 Lunch 5,000-10,000 5
စားလို႔အရမ္းေကာင္းတယ္
#SanChaungDining
#Yathar
#Yangon
Sanchaung, Yangon
[]