เสนองาน

yathar Expert (Sales)

รายละเอียดงาน
- yathar Expert คือผู้ที่สามารถเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของ yathar

กลุ่มเป้าหมายการขาย
เป้าหมายหลัก : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เป้าหมายอื่นๆ : อุตสาหกรรมเสริมสวย การแพทย์ และธุรกิจเล็กถึงกลาง

ความต้องการอื่นๆ
- สามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าด้วย yathar staff tool

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในการขาย
- มีแนวคิดที่จะนำลูกค้าไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน
- เข้าใจและเห็นพ้องกับแนวคิดของ yathar

ข้อมูลเบื่องต้น
ค่าคอมมิชชั่น- 5.0% (Full Commission)
ช่วงเวลาทำงาน - ยืดหยุ่น
วันหยุด - ยืดหยุ่น
CV contact mail - info@yathar.com

yathar Expert (และโปรแกรมเกี่ยวข้อง)

รายละเอียดงาน
- yathar Expert คือผู้ที่สามารถเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของ yathar

กลุ่มเป้าหมายการขาย
เป้าหมายหลัก : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เป้าหมายอื่นๆ : อุตสาหกรรมเสริมสวย การแพทย์ และธุรกิจเล็กถึงกลาง

-บล็อคเกอร์ / อินฟลูเลนเซอร์ หรือ ใช้งาน (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blog, etc.)

คุณสมบัติ
-มี media เป็นของตัวเอง (มีช่องทางที่ใช้ในการเข้าร่วมกับสื่อในการโปรโมทต่างๆ)
- เข้าใจและเห็นพ้องกับแนวคิดของ yathar

ข้อมูลเบื่องต้น
ค่าคอมมิชชั่น- 5.0% (Full Commission)
CV contact mail - info@yathar.com