นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด 1 สิงหาคม 2560

แนะนำ


Yathar Myanmar Co.,Ltd (ต่อจากนี้จะขอเรียกว่า “yathar”) ซึ่งผู้ให้บริการจะ รวบรวม ใช้และเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้กล่าวไป yathar ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญสูงสุดในการรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่

ข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่ระบุฐานะตัวตนของคุณหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ อีเมลล์ รหัสผ่าน ไอดีสมาชิก และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เรารวบรวมจะมีเพียงแค่ข้อมูลที่ถูกส่งจากบุคคล ณ จุดที่ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล


เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานสำหรับบริการตามต่อไปนี้

-เพื่อให้ข้อมูลของบริการนี้และบริการที่เกี่ยวข้อง
-สำหรับตรวจสอบยืนยันผู้ใช้งาน
-เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานต่างๆ(รวมถึง email)
-เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาดที่เราคาดว่าน่าเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใช้
-ใช้ในในการทำ โฆษณา โปรโมชั่น และผลิตเนื้อหาการตลาด
-เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รวบรวมและเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่สาม
-เพื่อการปรับปรุงบริการ วิจัยและพัฒนา
-เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนบริการของเรา การระบุแนวโน้มการใช้งาน การกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และในการดำเนินงานและการขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
-เพื่อติดต่อร้านค้าที่ผู้ใช้งานได้ทำการจองเอาไว้
-เพื่อการงานใช้ตามสิทธิภายใต้สัญญาและกฎหมาย
-เพื่อสอบสนองกับข้อสงสัยของลูกค้าอย่างเหมาะสม

การให้ข้อมูลแก่บุลคลที่สามและการใช้งานร่วมกัน


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้จะไม่ถูกมอบหรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
-เมื่อกฎหมายกำหนด
-เมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ใช้
-เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เป็นไปได้ยาก เช่นกรณีที่ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตหรือเมื่อจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองทางกายภาพหรือทางการเงิน
-เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ สำนักงานสรรพากร ทนายความ และหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ
-ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปิดเผยต่อทนายความหรือบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ต้องรักษาความลับ
-ในกรณีที่เกิดการควบรวมหรือโอนธุรกิจ ข้อมูลไปยังฝ่ายตรงข้ามจะเกิดขึ้น

ความปลอดภัย


เราตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราทำเช่นนั้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และหากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้ถูกทำลายอย่างเหมาะสม ในกรณีที่เราว่าจ้างบุคคลที่สามให้จัดการข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการและจัดการด้วยข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย

บริการบุคคลที่สาม


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กล่าวถึง และเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลที่สาม การรวมลิงก์ในบริการไม่ได้หมายความถึงการรับรองไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงโดยเราหรือโดย บริษัท ในเครือของเรา

เกี่ยวกับคุกกี้


การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต) "คุกกี้" คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมจะเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้บางตัวที่เราใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ส่วนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและการทำงานของไซต์ และความชอบของคุณ เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้บนเว็บไซต์เหล่านี้
1.Cookie ID ( เพิ่ม ID ทุกครั้งที่ส่งคุกกี้บนเว็บไซต์ )
2.URL ของเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
3.หมวดหมู่หรือกลุ่มและการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
4.หน้าของเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
กิจกรรมอื่นๆ หรือการเปลี่ยนผ่านของประวัติการท่องเว็บ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เมื่อมีความต้องการเปิดเผย แก้ไข ลบ หรือแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เราจะตอบสนองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


เราจะอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราและเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่โพสต์บนไซต์ของเรา เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบและเข้าใจนโยบายปัจจุบันของเรา

ข้อมูลการติดต่อสำหรับคำถาม


โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


Yathar Myanmar Co.,Ltd. เจ้าหน้าที่ กำกับ การ ปฏิบัติงาน