Function 31 Aug 2022

[yathar Smart Order] ระบบการนับตอนนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นคำนวนแบบรวมยอดอาหาร

 | yathar

การคำนวนค่าอาหารตอนนี้ถูกเปลี่ยนจากการคำนวนแบบนับแยกจานเป็นคำนวนแบบนับรวมจานต่อการสั่งออเดอร์
ทำให้ลูกค้าสามารถเช็คประวัติการสั่ง และสั่งออเดอร์ได้พร้อมกันหลายคน ผ่านการสแกน QR-Code ประจำโต๊ะ(แสกนซ้ำได้)

ร้านอาหารที่เคยเก็บข้อมูลแยกเป็นแต่ละออเดอร์
ต่อจากนี้ทางร้านค้าจะสามารถเช็คประวัติการสั่งอาหารของแต่ละโต๊ะและสามารถจัดการคำนวนบิลรวม หลายคน สั่ง หลายออเดอร์ พร้อมกันได้

แต่หลังการเปลี่ยนแปลงนี้พนักงานจะต้องกด”ปิด”บัญชีหลังสิ้นสุดการบริการของแต่ละโต๊ะ โดยการกด ”Check” เพื่อให้ออเดอร์ต่อจากนั้นถูกนับไปเป็นของลูกค้าคนต่อไป

Yathar เป็นบริการที่ปราศจากการใช้กระดาษ ธุรกรรมของแต่ละโต๊ะสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้เพียงการกดปุ่ม ไม่จำเป็นต้องทำ QR-Code ใหม่ทุกครั้งอีกต่อไป
และคุณสามารถทำ QR-Code ออกมามากขนาดไหนก็ได้ได้เปรียบกว่าหลายๆบริษัท
มาใช้โอกาสนี้ในการทดลองใช้ yathar Smart Order กันเถอะ